Preview Mode Links will not work in preview mode

Hemma Coachen - Från Kaos Till Ordning


Aug 10, 2021

Satori Mateu, optimeringscoach och relationsexpert delar med sig av källan till meningsskiljaktigheter och hur man vänder på “omöjliga” situationer i hemmet och med familjen. Ella berättar om spännande lösningar som skapar meningsfullhet hemma så att du kan få bort onödig stress och friktion. 

I dagens avsnitt kommer du att lära dig…

  • Hur du löser situationer där du hamnar i klinch med “dina” och “mina” saker.
  • Hur ni skapar plats för varandras värderingar i hemmet istället för att döma.
  • Hur gör du dig av med saker som du inte har kunnat göra dig av med?
  • Hur du når fram till din partner om kaoset hemma utan attacker.
  • Hur lyssnar du så att du din partner vill prata?