Preview Mode Links will not work in preview mode

Hemma Coachen - Från Kaos Till Ordning


Dec 15, 2021

Ella delar med sig om den centrala rollen våra hem spelar i våra liv och för vårt välmående…

I dagens avsnitt kommer du att lära dig…

  • Vikten av trygghet hemma
  • Vad betyder ditt hem för dig?
  • Vad säger ditt hem om ditt välmående?
  • Hur kan du använda ditt hem för att skapa en trygg borg?
  • Vad är de riktigt stora irritationsmomenten i ditt hem?