Preview Mode Links will not work in preview mode

Hemma Coachen - Från Kaos Till Ordning


Nov 10, 2021

Ella och dottern Sara delar med sig av sina bästa tips vad gäller kläder (garderobsrensning, säsongsbyten, inköp etc.) De delar med sig av sina bästa strategier. Vilka irritationsmoment finns det kring kläderna? Vad fungerar bra i nuläget och finns det tillräckligt med förvaring? Har du hört talas som “the chair”? Och hur du ska göra för att kläderna inte ska samlas på hög i hemmet.

I dagens avsnitt kommer du att lära dig…

  • Ella och Saras bästa tips när du ska skifta kläder baserat på säsong.
  • De viktigaste frågorna du kan ställa dig när du ska rensa bland dina kläder.
  • De fem gyllene frågorna för att undvika felköp.
  • Hur ska du tänka inför black friday.
  • Hur många gånger du använder dina kläder i snitt.