Preview Mode Links will not work in preview mode

Hemma Coachen - Från Kaos Till Ordning


Oct 27, 2021

Hensh Larsson, jobbar som Visual Merchandiser på IKEA och har även tidigare jobbat tillsammans med Ella på Åhlens/Å Hem, Hensh delar med sig av sin erfarenhet av att flytta och sina personliga metoder han har utvecklat för det. Ella och Hensh delar med sig av hur man undviker de största missarna när man inreder hemma och en del nitlotter de har råkat ut för under resans gång…

I dagens avsnitt kommer du att lära dig…

  • Det mest effektiva sättet att flytta
  • Hur man hittar sin egen stil i hemmet
  • Vad är heta ytor och hur kan man använda sig av det när man inreder?
  • Hur du undviker den största missen när du väljer väggfärg
  • Ella och Hensh bästa loppistips