Preview Mode Links will not work in preview mode

Hemma Coachen - Från Kaos Till Ordning


May 11, 2021

Sara, Ellas dotter, mamma till två små barn och grafiker delar med sig om sitt liv, hur det är att jobba med mamma och mycket mer.

I dagens avsnitt får du höra om…

  • Hur det var när Sara föddes
  • Sara berättar om den svarta perioden i sitt liv
  • Hur är det att leva compact living
  • Att rensa
  • Hur var det att flytta hemifrån?