Preview Mode Links will not work in preview mode

Hemma Coachen - Från Kaos Till Ordning


May 5, 2021

I det här avsnittet hjälper Ella dig att identifera...

  • Hur du tar tag i ditt nuläge
  • Vad som ger energi eller tar energi
  • Hur vi kan ta bort friktioner
  • Vilka rutiner fungerar bra och vilka fungerar inte?
  • Hur känner du om ditt hem?